top of page
Family Real Estate

Landbergs Fastigheter AB är ett privat fastighetsbolag som koncentrerar sig på att förvärva, förädla och förvalta fastigheter på centrala och attraktiva platser. Större delen av verksamheten koncentreras till bostadsfastigheter.


Vårt mål är att uppnå en så hög servicenivå och kvalite som möjligt samt att ha en aktiv dialog med våra hyresgäster och kunder.

bottom of page